خبر مهم
تغییرات مدیریتی در دانشگاه پیام نور مرکز ساری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، در مراسمی طی حکمی از سوی دکتر نازک تبار رئیس دانشگاه پیام نورمرکز ساری،مهندس فروتن به سمت رئیس مرکز نوآوری ،خانم قاسمی به سمت سرپرست اداره خدمات آموزشی  و امتحانات ،آقای حسینی به سمت سرپرست اداره دانش آموختگان ،آقای مهدوی به سمت سرپرست کارگاههای عمومی و تخصصی منصوب شدند.در ادامه مراسم،دکتر نازک تبار اظهار داشتند تخصص،تعهد و تحول نیازامروز در پیشبرد عملکرد دانشگاه است.برای موفقیت در هر کاری برنامه ریزی لازم است و بر تسریع روند صدور کلیه مدارک دانش آموختگان تاکید نموده اند.همچنین بیان داشتند با استقرار واحدهای فناور و دانش بنیان در مرکز نوآوری و تجاری سازی پژوهش های اعضای هیات علمی می توانیم گام های محکمی در توسعه دانشگاه برداریم.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر