خبر مهم
تاریخ تمدید انتخاب واحد در سیستم گلستان

 قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

به اطلاع میرساند با عنایت به مشکلات بوجود آمده از ابتدای زمان انتخاب واحد ضمن پوزش از شما بعرض میرساند ثبت نام مجددا از تاریخ ۹۶/۱۱/۱۱ در سامانه گلستان تمدید می گردد

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر