مرکز نوآوری و رشد دانشگاه پیام نور مرکز ساری افتتاح گردید افتتاح مرکز نوآوری و رشد دانشگاه پیام نور مرکز ساری با حضور دکتر زمانی رییس دانشگاه پیام نور کشور و دکتر قادری فر رییس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دکتر نازک تبار رییس دانشگاه پیام نور مرکز ساری انجام شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر