دکتر حسین نازک تبار به سمت رئیس دانشگاه پیام نور مرکز ساری منصوب شد طی حکمی از سوی دکتر محمد رضا زمانی، ریس دانشگاه پیام نور کشور، دکتر حسین نازک تبار استادیار جامعه شناسی مرکز ساری ،به سمت رئیس دانشگاه پیام نور ساری منصوب شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر