عدم برگزاری کلاسهای سوله ورزشی دانشجویان گرامی کلاسهای دایر در ساختمان 15 خرداد  سوله ورزشی به علت برگزاری آزمون در تاریخ های ذیل تشکیل نخواهد شد .
5/02/97 چهرشنبه از ساعت 13 به بعد
6/02/97 پنج شنبه و 6/02/97 جمعه  ( کامل)
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر