خبر مهم
درخصوص مشکلات سامانه‌ی گلستان

✅ با توجه به پیام‌های متعدد دانشجویان درخصوص قطعی‌های مکرر سامانه‌ی گلستان و موانع ایجادشده در مسیر انتخاب واحد، توجه به این نکات راهگشاست:👇

۱- متولّیان امر با علم به این مشکلات، تمام تلاش خود را برای حل معضل به کار گرفته‌اند و مشکل به‌زودی حل خواهد شد.

۲- دانشجویان به‌هیچ‌وجه نگران انتخاب واحد خود نباشند؛ چراکه زمان کافی در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت و به‌فرض باقی ماندن مشکل، دانشگاه تا آخرین فرصت ممکن یاری‌گر دانشجویان در حل معضلات احتمالی خواهد بود.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر