logo
نحوه درخواست وام شهریه دانشجویی

درخواست وام  شهریه دانشجویی صندوق رفاه ، جهت نیمسال دوم سال تحصیلی 97 ـ 96 از طریق سایت bp.swf.ir  و زیر منوی پورتال فاز دو فعال گردیده است .
با توجه به اختصاص سهمیه وام به هر استان بر مبنای تعداد درخواست های ثبت شده توسط دانشجو در سیستم صندوق رفاه ، مستدعی است دانشجویان هرچه سریعتر نسبت به ثبت درخواست از طریق سامانه فوق اقدام فرمایند.
دانشجویان متقاضی وام در صورت داشتن پرونده قبلی و داشتن شرایط ذیل باید از طریق سامانه فوق نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایند .
دانشجویانی که تا کنون تشکیل پرونده نداده اند می بایست مدارک ذیل را تکمیل و به امور دانشجویی مرکز یا واحد خود مراجعه و پس از تشکیل پرونده در سیستم نسبت به ثبت درخواست وام اقدام نمایند .

🔷شرایط و  مدارک مورد نیاز جهت دریافت وام  :
شرایط دانشجو :
1 ـ دانشجوی متقاضی نباید نیمسال قبل از درخواست وام مشروط شده باشد .
2 ـ از نیمسال ورود دانشجو بیشتر از 8 نیمسال برای مقطع کارشناسی و دکتری تخصصی و بیشتر از 4 نیمسال برای مقطع کارشناسی ارشد نگذشته باشد .
3 ـ دانشجو باید شرایط دریافت وام براساس آئین نامه صندوق رفاه را داشته باشد .
شرایط ضامن :
1 ـ ضامن باید کارمند رسمی یا پیمانی یکی از ارگانها و یا نهادهای دولتی باشد که دارای حکم کارگزینی استخدامی می باشند . بازنشستگان ارگانها و نهادهای دولتی در صورت داشتن حکم بازنشستگی می توانند ضامن شوند .
مدارک :
ـ از تمام مدارک ذیل دونسخه مورد نیاز است ، ( یک نسخه از آن جهت ارائه به محضر برای صدور سند تعهد و یک نسخه جهت ارائه به دانشگاه)
1 ـ کپی تمام صفحات شناسنامه ضامن و دانشجو
2 ـ کپی کارت ملی ضامن و دانشجو
3 ـ کپی کارت دانشجویی
4 ـ کپی آخرین حکم کارگزینی ضامن
5 ـ اصل سند تعهد صادرشده در محضر(دفاتر ثبت اسناد رسمی) ( در سند تعهد آدرس کامل محل سکونت  ـ کد پستی ـ شماره ثابت و همراه ضامن و دانشجو و همچنین آدرس دقیق محل کار ضامن باید قید شود در غیر اینصورت سند تعهد از درجه اعتبار ساقط می باشد .)
شرایط پرداخت :
1ـ وام دانشجویی به حساب شهریه دانشجو در سایت گلستان واریز می گردد ، بدیهی است این وام به صورت نقدی به دانشجو پرداخت نمی شود .
2 ـ در صورت تخصیص اعتبار وام کمتر از میزان مورد نیاز ، مرکز یا واحد در خصوص نحوه توزیع وام تصمیم گیری می‌نماید .

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر