ردیف رشته نام و نام خانوادگی
1 حقوق سیده فرشته موسوی
2 کتابداری محسن  علیزاده
3 کشاورزی صدیقه آهنگری
4 شیمی مهساخشایار
5 زیست شناسی فائزه نصیحی
6 زمین شناسی اسراء السادات ابراهیمی عراقی
7 آمار مجید نظام پور
8 مترجمی زبان غزال تقی زاده
9 روانشناسی حکیمه بابایی
10 مددکاری اجتماعی سمیرا شعبانی
11 مدیریت مهدیه قربان صورتی
12 صنایع امیر جوینی
13 کامپیوتر امیر تقی زادگان
14 معماری فاطمه کلانتری
15 مدیریت پروژه دانیال مهدی زاده
16 جغرافیا  
17 مدیریت اجرایی علی شیرگاهی
18 الهیات احسان باغستانی
19 فیزیک عدنان  حسین نژاد
20 نجوم فهیمه عبدی
21 علوم تربیتی معصومه قلی زاده
22 تاریخ زهره رضوانی
23 مهندسی عمران مجتبی هاشمی جامخانه
24 مهندسی شهر سازی شکیبا پیشه ور
25 حسابدری

الهه دلاوریدبیر کل انجمن ها:

محمد قربان پور

    مسئول نشریات دانشجویی:     جواد شریعتی