اطلاعیه وام

به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی ورودیهای نیمسال دوم  94-93 به بعد و کارشناسی ارشد ورودیهای نیمسال دوم 96-95به بعد می رساند جهت ثبت نام وام شهریه از تاریخ 20/7/97لغایت 30/7/97فرم درخواست وام را از طریق سایت پیام نور ساری
(
www.sari.mpnu.ac.ir
) دریافت و به همراه برگه انتخاب واحد به صورت حضوری یا از طریق فاکس به اداره دانشجویی تحویل نمایند .

  • با توجه به محدودیت زمانی و منابع مالی به درخواست های بعد از تاریخ ذکر شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شماره تلفن 01133105501                تلفکس : 01133208973

 مدارک مورد نیاز( به همراه داشتن کلیه موارد ذیل هنگام تحویل مدارک الزامی می باشد):

 - برگه انتخاب واحد ترم جاری

- تصویر کارت دانشجویی یا گواهی اشتغال به تحصیل

- تصویر شناسنامه دانشجو

- تصویر کارت ملی دانشجو

- تصویر حکم کارگزینی ضامن( کارمند رسمی یا پیمانی بازنشته دولت --- فیش حقوقی یا هر نوع معرفی نامه قابل قبول نمی باشد)

- تصویر کارت ملی ضامن

- تصویر شناسنامه ضامن

- اصل برگه سند تعهد محضری

- تصویر برگه سند تعهد محضری به صورت A4

- کامل کردن فرم های وام ارائه شده ( دریافت فرم مربوطه )

*** ضمنا در صورتی که پرونده ناقص باشد دانشجو از دریافت وام محروم می گردد ***