کانال اطلاع رسانی مرکز ساری
دریافت آخرین اخبار، اطلاعیه ها و آیین نامه های آموزشی

جهت اطلاع از تغییرات کلاسی و اطلاعیه های برنامه ریزی
https://t.me/sariclass
پاسخگویی در ساعت اداری ( 8 الی 15 ) از طریق نرم افزار تلگرام
ID:      @sarimpnu_admin
ارسال الزامی مشخصات ذیل جهت پاسخگویی
نام و نام خانوادگی
شماره دانشجویی
نام مرکز
شماره تماس
توضیح سوال و یا مشکل
آدرس: ساری- خیابان 15 خرداد- بیست متری اول 
تلفن: 5-33267630-011و 4-33258961-011فکس: 3325896-011
بيشتر