رشته های کارشناسی ناپیوسته

 1. تربیت بدنی
 2. آموزش وپرورش ابتدایی
 3. آموزش علوم تجربی
 4. آموزش زبان انگلیسی

رشته های علوم انسانی در مقطع کارشناسی

 1.  کتاب داری و اطلاع رسانی
 2.  علوم تربیتی  مدیریت برنامه ریزی
 3.  علوم تربیتی  مشاوره وراهنمایی
 4.  علوم تربیتی پیش دبستانی
 5.  مترجمی زبان انگلیسی
 6.  زبان و ادبیات انگلیسی
 7.  زبان و ادبیات فارسی
 8.  تربیت بدنی
 9. جغرافیای آب و هوا شناسی
 10. جغرافیای اقلیم شناسی
 11. جغرافیای برنامه ریزی شهری
 12. جغرافیای روستایی
 13. جغرافیای انسانی شهری
 14. مدیریت دولتی
 15. مدیریت بازرگانی
 16. مدیریت صنعتی
 17. مدیریت جهانگردی
 18. الهیات ادیان و عرفان
 19. الهیات تاریخ و فرهنگ تمدن
 20. الهیات علوم قرآن
 21. الهیات فقه و مبانی
 22. الهیات فلسفه و کلام
 23. علوم اقتصادی
 24. علوم اجتماعی  پژوهشگری
 25. علوم اجتماعی  تعاون
 26. علوم اجتماعی مددکاری
 27. حقوق
 28. کتابداری
 29. زبان و ادبیات انگلیسی
 30. تاریخ
 31. زبان وادبیات عرب
 32. علوم سیاسی
 33. روانشناسی

رشته های علوم  پایه و مهندسی در مقطع کارشناسی

 1.  ریاضی
 2.  ریاضیات و کاربرد ها
 3.  زیست گیاهی
 4.  زیست  عمومی
 5.  فیزیک  اتمی
 6.  فیزیک  جامد
 7. فیزیک  هسته ای
 8. شیمی  محض
 9. شیمی  کاربردی
 10. کامپیوتر نرم افزار
 11. کامپیوتر سخت افزار
 12. علوم کامپیوتر
 13. فناوری اطلاعات
 14. زمین شناسی
 15. زمین شناسی  کاربردی
 16. آمار
 17. مهندسی معماری
 18. مهندسی صنایع
 19. مهندسی مدیریت اجرایی
 20. مهندسی پروژه
 21. مهندسی علوم کشاورزی
 22. مهندسی کشاورزی  محیط زیست
 23. مهندسی کشاورزی  اقتصاد کشاورزی
 24. مهندسی کشاورزی  علوم دامی
 25. مهندسی کشاورزی  ماشینهای کشاورزی
 26. مهندسی کشاورزی  مدیریت آبادانی
 27. مهندسی کشاورزی  آب و خاک