آمار تجهیزات زیر نظر واحد رایانه

 

 

سایت و آزمایشگاه ها کارکنان و اعضای هیات علمی عنوان
110دستگاه  93دستگاه تعداد کامپیوتر
6 دستگاه 70 دستگاه تعداد پرینتر و اسکنر

 

 

 

آمار تعداد کاربران و میزان پهنای باند مصرفی مرکز

 

 

6 مگابایت میزان پهنای باند تخصیص یافته به مرکز ساری 
150 کاربر تعداد کاربران - کارکنان و اعضای هیئت علمی
4000 کاربر تعداد کاربران - دانشجویان و کاربران آزاد

 

 

آمار سایت ها و کارگاه های تحت نظارت واحد رایانه

 

عنوان تعداد رایانه توضیحات مکان
سایت 1 30دستگاه جهت برگزاری کلاسها و کارگاههای عمومی و تخصصی مرتبط طبقه اول ساختمان 15 خرداد
سایت 2 30دستگاه جهت استفاده دانشجویان در ساعات اداری و برگزاری کلاس در ساعات غیر اداری طبقه همکف ساختمان 15 خرداد
سایت 3 18 دستگاه جهت برگزاری کلاسها و کارگاههای عمومی و تخصصی مرتبط طبقه دوم ساختمان شماره 2 آموزشی
کارگاه GIS 8 دستگاه جهت استفاده دانشجویان رشته جغرافیا طبقه همکف ساختمان 15 خرداد
سایت دانشجویی 10 دستگاه جهت استفاده دانشجویان در ساعات اداری محوطه ساختمان شماره 2 آموزشی